TIEDOTE Aitoon Kirkastusjuhlilla lauantaina 10.7. vierailleille

TAYS:n mukaan Aitoon Kirkastusjuhlilla on voinut altistua
Koronavirukselle lauantaina 10.7. Juhlilla tuona päivänä vierailleita
henkilöitä pyydetään kiinnittämään huomiota mahdollisiin
oireisiin ja tarkkailemaan tarkasti omaa vointiaan.

Mikäli koet lieviäkin oireita, hakeudu testiin välittömästi ja
odota testitulosta kotona. Välttele myös kontakteja, kunnes olet
saanut negatiivisen koronatestituloksen ja oireesi ovat poistuneet.

Lisätietoa voit lukea Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen sivuilta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

Järjestäjänä noudatimme kaikessa toiminnassamme tarkasti voimassa
olevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeistuksia. Kuitenkin nyt tietoon
tullut altistuminen on ikävää ja toivomme, että jokainen noudatatte
tämän tiedotteen ohjeistusta jatkotoimenpiteistä.